1. Vui Sử dụng tính năng up bài viết thay cho những cmt spam và post trùng lặp vô nghĩa.
  Vì 1 diễn đàn chất lượng Khách click chọn "báo cáo" khi gặp bài viết vi phạm để BQT xử lý nhé.
 2. Chào mừng Khách đã đến Vnraovat.Net ! Xin đừng SPAM hãy nghĩ đến chất lượng.
  Nội dung trùng lặp + spam chèn link out trong cmt + Post sai box =Xóa tài khoản+ Tất cả bài viết

Hướng dẫn cơ bản về php - phương thức cơ bản

Thảo luận trong 'Hướng dẫn - Chia sẻ' bắt đầu bởi tuan11nguyen, 17 Tháng năm 2017.

 1. Khu vực:

  Hà Nội
 2. Tình trạng:

  Mới 100%
 3. Giá bán :

  10,000 VNĐ
 4. Số điện thoại:

  0988745895
 5. Địa Chỉ:

  hà nội (Bản đồ)
 6. Thông Tin:

  17 Tháng năm 2017, 0 Trả lời, 630 Đọc
 1. 135
  1
  18
  tuan11nguyen

  tuan11nguyen Members Thường Dân Bị Cảnh Cáo

  Bài viết:
  135
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  18
  Vnraovat.net - Diễn đàn rao vặt chất lượng - miễn phí - hiệu quả - link dofollow - Bài học này chúng ta sẽ làm quen và tìm hiểu cú pháp và một số phương thức cơ bản của PHP:

  • Câu lệnh.
  • Kiểu dữ liệu và biến
  • Khai báo và sử dụng hằng
  • Dữ liệu mảng
  • Chuyển đổi kiểu dữ liệu
  Khái niệm về cú pháp PHP

  Cú pháp PHP chính là cú pháp trong ngôn ngữ C, các bạn làm quen với ngôn ngữ C thì có lợi thế trong lập trình PHP.

  Để lập trình bằng ngôn ngữ PHP cần chú ý những điểm sau:

  • Cuối câu lệnh có dấu ;
  • Biến trong PHP có tiền tố là $
  • Mỗi phương thức đều bắt đầu và đóng bằng dấu
  • Khi khai báo biến thì không có kiễu dữ liệu
  • Nên có giá trị khởi đầu cho biến khai báo
  • Phải có chi chú (comment) cho mỗi feature mới
  • Sử dụng dấu // hoặc # để giải thích cho mỗi câu ghi chú
  • Sử dụng /* và */ cho mỗi đoạn ghi chú
  • Khai báo biến có phân biệt chữ hoa hay thường

  Khai báo biến

  Khi thực hiện khai báo biến trong C, bạn cần phải biết tuân thủ quy định như: kiễu dữ liệu trước tên biến và có giá trị khởi đầu, tuy nhiên khi làm việc với PHP thì không cần khai báo kiểu dữ liệu nhưng sử dụng tiền tố $ trước biến.

  Xuất phát từ những điều ở trên, khai báo biến trong PHP như sau:

  • $variablename [=initial value];
   $licount=0;
   $lsSQL="Select * from tblusers where active=1";
   $nameTypes = array("first", "last", "company");
   $checkerror=false;
  • Chẳng hạn, khai báo như ví dụ 1
  Ví dụ trang varialbles.php

  Variable

  <>
  $sotrang=10;
  $record=5;
  $check = true;
  $strSQL="select * from tblCustomers";
  $myarr = array("first", "last", "company");
  $myarrs[2];
  $myarrs[0]="Number 0";
  $myarrs[1]="Number 1";
  $myarrs[2]="Number 2";
  echo $myarr[1];echo "
  ";
  echo $myarrs[2];
  ?>
  Kiểu dữ liệu

  Bảng các kiểu dữ liệu thông thường

  BooleanTrue hay false

  Integergiá trị lớn nhất xấp xỉ 2 tỷ

  Float~1.8e308 gồm 14 số lẽ

  StringLưu chuỗi ký tự chiều dài vô hạn

  ObjectKiểu đối tượng

  ArrayMảng với nhiều kiểu dữ liệu

  Thay đổi kiểu dữ liệu

  Để thay đổi kiểu dữ liệu, bạn có thể sử dụng cách ép kiểu như trong các ngôn ngữ lập trình C hay Java. Chẳng hạn, khai báo ép kiểu như ví dụ 2 :

  Trang box.php

  Variable

  <>
  $i="S10A";
  echo $i+10;
  echo "
  ";
  $i="10A";
  $j=(float)$i;
  $j+=10;
  echo $i;
  echo "
  ";
  echo $j;
  echo "
  ";
  $q=12;$p=5;
  echo "Amount: ".(float)$q/$p;
  ?>

  Lưu ý rằng, PHP tự động nhận biết giá trị chuỗi đằng sau số sẽ không được chuyển sang kiểu dữ liệu số như trường hợp trên.

  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm settype để chuyển đổi dữ liệu này sag dữ liệu khác, ví dụ chúng ta khai báo như ví dụ 3 (settype.php).

  Trang settype.php


  Tìm hiểu tài liệu lập trình full https://vietpro.net.vn/hoc-lap-trinh-java-co-ban


  Change DataType of Variable

  <>
  $var="12-ABC";
  $check=true; echo $var; echo "
  "; echo $check; echo "
  ";
  settype($var,"integer");
  echo $var;
  echo "
  "; settype($check,"string"); echo $check;
  ?>


  Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

  Để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến, bạn sử dụng các hàm như sau: is_int để kiểm tra biến có kiểu integer, nếu biến có kiểu integer thì hàm sẽ trả về giá trị là true (1). Tương tự, bạn có thể sử dụng các hàm kiểm tra tương ứng với kiểu dữ liệu là is_array, is_bool, is_callable, is_double, is_float, is_int, is_integer, is_long, is_null, is_numeric, is_object, is_real, is_string. Chẳng hạn, bạn khai báo các hàm này như ví dụ 4 (check.php).

  Trang check.php

  Check DataType of Variable

  <>
  $sotrang=10;
  $record=5;
  $check = true;
  $strSQL="select * from tblCustomers";
  $myarr = array("first", "last", "company");
  $myarrs[2];
  $myarrs[0]="Number 0";
  $myarrs[1]="Number 1";
  $myarrs[2]="Number 2";
  echo is_array($myarr);
  echo "
  ";
  echo is_bool($record);
  ?>


  Thay đổi kiểu dữ liệu biến

  Khi khai báo biến và khởi tạo giá trị cho biến với kiểu dữ liệu, sau đó bạn muốn sử dụng giá trị của biến đó thành tên biến và có giá trị chính là giá trị của biến trước đó thì sử dụng cặp dấu $$. Ví dụ, biến $var có giá trị là "total", sau đó muốn sử dụng biến là total thì khai báo như ví dụ 5 (change.php).

  Trang change.php


  Change DataType of Variable

  <>
  $var="total";
  echo $var;
  echo "
  ";
  $$var=10;
  echo $total;
  ?>
  Kiểu Array

  Kiễu mảng là một mảng số liệu do người dùng định nghĩa, chúng có cú pháp như sau:

  $myarrs=array("first", "last", "company");

  // mảng bao gồm các kiểu chuỗi hay có thể khai báo như sau
  $myarr[]=array(3);

  $myarr[0]="Number 0";

  $myarr[1]="Number 1";

  $myarr[2]="Number 2";

  Thứ tự index trong mảng bắt đầu từ vị trí 0. Chẳng hạn, bạn khai báo mảng một chiều theo hai cách trên như ví dụ 6 (array.php).

  Trang array.php


  Array on demenssion

  <>
  $myarr[]=array(3);
  $myarr[0]="Number 0";
  $myarr[1]="Number 1";
  $myarr[2]="Number 2";
  echo $myarr[0];
  echo $myarr[1];
  echo $myarr[2];
  echo "
  ";
  $myarrs=array("first", "last", "company");
  echo $myarrs[2];
  ?>  Nếu như bạn khai báo mảng hai chiều, thì cú pháp khai báo như sau:  $myarrs[][]=array(2,3);


  Chẳng hạn khai báo như ví dụ 7 (arrays.php):

  Trang arrays.php


  Array two demenssions

  <>
  $myarrs[][]=array(2,3);
  $myarrs[0][0]="Number 00";
  $myarrs[1][0]="Number 10";
  $myarrs[0][1]="Number 01";
  $myarrs[1][1]="Number 11";
  $myarrs[0][2]="Number 02";
  $myarrs[1][2]="Number 13";
  echo $myarrs[0][2];
  echo "
  ";
  ?>
  Kiểu đối tượng

  Để khai báo đối tượng, bạn sử dụng khái niệm class như trong ngôn ngữ lập trình C hay java, ngoài ra phương thức trong PHP được biết đến như một hàm. Điều này có nghĩa là từ khoá là function.

  Nếu hàm có tên trùng với tên của class thì hàm đó được gọi là constructor. Chẳng hạn, chúng ta khai báo class và khởi tạo chúng thì tự động constructor được gọi mỗi khi đối tượng khởi tạo, sau đó gọi hàm trong class đó như ví dụ 8 (object.php).

  Trang object.php


  Object
  function clsA()

  echo "I am the constructor of A.
  \n";

  function B()

  echo "I am a regular function named B in class A.
  \n";
  echo "I am not a constructor in A.
  \n";


  // Gọi phương thức clsA() như constructor.
  $b = new clsA();
  echo "
  ";
  // Gọi phương thức B().
  $b->B();
  ?>
  Tầm vực của biến

  Tầm vực của biến phụ thuộc vào nơi khai báo biến, nếu biến khai báo bên ngoài hàm thì sẽ có tầm vực trong trang PHP, trong trường hợp biến khai báo trong hàm thì chỉ có hiệu lực trong hàm đó.

  Ví dụ, chúng ta có biến $a khai báo bên ngoài hàm nhưng khi vào trong hàm thì biến $ được khai báo lại, biến này cótầm vựec bên trong hàm. Tương tự như vậy, khi biến $i khai báo trong hàm thì chỉ có tầm vực bên trong hàm cho dù chúng được khai báo lại bên ngoài như ví dụ 9 (scope.php).

  Trang scope.php


  Scope of Variable

  <>
  $a = 100;
  /* global scope */
  function Test()

  $i=10;
  $a=10;
  echo "
  a:=$a";
  echo "
  i:=$i";
  /* reference to local scope variable */


  Test();
  echo "
  a:=$a";
  $i=1000;
  echo "
  i:=$i";

  ?>  Ngoài ra, để sử dụng biến toàn cục trong hàm, bạn sử dụng từ khoa global, khi đó biến toàn cục sẽ có hiệu lực bên trong hàm. Ví dụ khai báo biến $a bên ngoài hàm, sau đó bên trong hàm Test bạn sử dụng từ khoá global cho biến $a, khi đó biến $a sẽ được sử dụng và giá trị đó có hiệu lực sau khi ra khỏi hàm chứ không gống như trường hợp trong ví dụ scope.php như ví dụ 10 (global.php).

  Trang global.php


  Scope of Variable

  <>
  $a = 100;
  /* global scope */
  function Test()

  global $a;
  $i=10;
  $a+=10;
  echo "
  a:=$a";
  echo "
  i:=$i";
  /* reference to local scope variable */


  Test();
  echo "
  a:=$a";
  $i=1000;
  echo "
  i:=$i";

  ?>
  Hằng trong PHP

  Khai báo và sử dụng hằng
  Hằng là giá trị không thay đổi kể từ sau khi khai báo, bạn có thể sử dụng phát biểu Define để khai báo hằng như sau:  define("MAXSIZE", 100);


  Để sử dụng hằng, bạn khai báo như ví dụ 11 (constant.php)

  Trang constant.php


  Constant

  function Test()

  Test();

  echo "
  pi:=".pi;
  echo "
  pi:=".constant("pi");
  echo "
  pi:=".pi;
  echo "
  pi:=".constant("pi");
  ?>

  Kiểm tra hằng

  Khi sử dụng hằng, mà hằng chưa tồn tại thì bạn sử dụng hàm defined như ví dụ 12 sau (defained.php):

  Trang defained.php

  Constant

  //define("hrs",8);
  function Test()

  if(defined("pi"))
  echo "
  pi:=".pi;
  else
  echo "
  pi not defined";
  if(defined("hrs"))
  echo "
  hrs:=".hrs;
  else
  echo "
  hrs not defined";

  Test();
  ?>
  Kết luận

  Trong bài này, chúng ta tìm hiểu cách khai báo hằng, biến và sử dụng hằng biến. Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách chuyển đổi kiểu dữ liệu, kiểm tra kiểu dữ liệu, tầm vực của biến.
   
  Vui lòng đọc NỘI QUY và ngiêm túc thực hiên để tránh vị ban nick rồi xóa bài thì phí phạm lắm :(
  ***** Xin đừng Spam hãy nghĩ tới chất lượng nhé *****
Buy Cheap wdupload Premium Account, Key via Paypal, Visa/MasterCard, depositfiles premium Gold Account, FileJoker Premium Account Easily, Instant delivery & Trusted,

Chia sẻ trang này