rotecvn's Recent Activity

dien dan rao vat
  1. rotecvn đã đăng chủ đề mới.

    Rotec Việt Nam bàn giao thêm máy ép bùn khung bản cho nhà đầu tư ở Bắc Kạn

    [IMG]ROTEC VIỆT NAM BÀN GIAO THÊM MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN CHO NHÀ ĐẦU TƯ Ở BẮC KẠN[IMG] [[IMG][IMG]Rotec Việt Nam- Văn phòng Miền Bắc]-...

    Diễn đàn: Máy Móc Công Nghiệp

    22 Tháng chín 2022 lúc 2:49 PM